Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
heroimage.jpg

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
(VOvA)

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) kent negen vo-scholen met een divers onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs tot en met vwo+. Het VOvA stelt alles in het werk om te zorgen dat de leerlingen een diploma op een zo hoog mogelijk niveau behalen en zich kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen.

Scroll naar beneden

Koersplan VOvA

Begin 2020 rondde het VOvA het koersplan voor
2020-2023 af. Uitgangspunt in dit koersplan is om
vanuit verbinding samen te werken aan kwaliteit, professionalisering en onderwijsontwikkeling. Dit zijn de drie pijlers waar de komende jaren de focus op ligt. In 2020 is dan ook met veel inzet en energie gewerkt aan

het verbeteren van de kwaliteitszorg bij het VOvA en, op schoolniveau, bij De nieuwe Havo en Vox College in het bijzonder. Daardoor zijn het zicht en de sturing op onderwijskwaliteit gegroeid. Er is VOvA-breed actief gewerkt aan het behoud en versterken van de onderwijsprestaties en onderwijskwaliteit.  

1. studenten in beeld
2. onderwijsresultaten

Verbinding
vo-mbo 

In 2020 is ook gebouwd aan een nauwere relatie met het bestuur van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Er is met elkaar een goede basis gelegd voor de toekomst zodat het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nog nadrukkelijker aan elkaar kunnen worden verbonden. Hiertoe zijn in de loop van 2020 goede voorbereidingen getroffen. Onder andere in het kader van Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA). Ook de samenwerking tussen het Cburg College en MBO College Zuidoost met betrekking tot de gestapelde leerroute vo-mbo is in 2020 weer opgestart.

3. wendbaar

Ook op weg naar de nieuwbouw op de Buiksloterweg zijn in 2020 mooie stappen gezet. De uitgangspunten zijn bepaald, de architect is gekozen. Aan de Buiksloterweg wordt één nieuwe brede scholengemeenschap gerealiseerd, waar een breed samengesteld team les zal geven aan leerlingen van vmbo-basis tot en met vwo. In de onderbouw zullen alle leerlingen een deel van het programma volgen in de vorm van projectonderwijs en deels in heterogene groepen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de diepgewortelde ambitie om segregatie in Amsterdam-Noord tegen te gaan en kansen te bieden aan leerlingen. Het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo en Vox College komen op deze locatie samen. Het beste uit de drie onderwijsconcepten wordt behouden. Het wordt een school voor creatieve bedenkers, ontwerpers, makers en ondernemers.

Nieuwbouw
Buiksloterweg

Gelijke kansen

Sommige leerlingen hebben een extra duwtje in de rug nodig. De scholen in Amsterdam-Noord verzorgen samen met een huiswerkinstituut een remedial programma buiten de lestijden. Dit leidt ertoe dat minder leerlingen blijven zitten of gedwongen zijn naar een andere school te gaan. Leerlingen gelijke kansen geven staat hoog op de agenda van de gemeente Amsterdam en gezamenlijke besturen. Dit geldt ook voor de scholen van het VOvA. In het schooljaar van 2019-2020 zijn verschillende projecten gestart die moeten bijdragen aan betere kansen voor de leerlingen. Elke school kiest hierbij haar eigen invalshoek, afhankelijk van de doelgroep en het leerprogramma.

4. examineren
5 maatwerk

Professionalisering

Om de kwaliteitscultuur te versterken en individuele en gezamenlijke deskundigheid te bevorderen, geeft het VOvA op alle niveaus aandacht aan professionalisering. Professionaliseren is bij het VOvA een continu proces waarbij bewust geleerd wordt, met elkaar gedeeld wordt en gereflecteerd wordt op het eigen handelen in relatie tot de leerlingen, het team, de afdeling en de school. De leercultuur vormt de basis van het systematisch werken aan kwaliteit en vernieuwing. Vanuit het koersplan richt het VOvA zich op de volgende pijlers: het versterken van het beroep leraar, het opleiden in de school en het begeleiden bij een frisse start en onderwijskundig leiderschap en integrale verantwoordelijkheid. In het kader van opleiden in de school is in 2020 hard gewerkt aan een kaderplan voor de professionalisering van de aspirant Opleidingsschool in 2021. Dit met goede hoop op accreditatie in 2021. 

Lotte Neuhaus,
voorzitter centrale
directie VOvA:

“We kijken terug op een bijzonder jaar. Waar we de eerste twee maanden van het kalenderjaar nog normaal naar school gingen, kwam half maart de tijdelijke sluiting van de scholen vanwege het coronavirus. Met later zelfs het schrappen van de vo-eindexamens tot gevolg. Daarna volgde de periode van meer afstand tot elkaar, fysiek lesgeven met afstand, kuchschermen en mondkapjes en schakelen naar een klas online lesgeven om meer coronabesmettingen tegen te gaan. We sloten het jaar 2020 af met opnieuw een tijdelijke sluiting van de scholen. Een bijzonder, bewogen jaar met grote maatschappelijke gevolgen en een enorme impact op het onderwijs, medewerkers en leerlingen.

Crisisteams ontstonden op alle niveaus: landelijk, stedelijk, bestuurlijk en op de scholen zelf. Het was een pittig jaar en we zijn enorm trots op wat we met elkaar hebben gerealiseerd. Leerlingen en medewerkers hebben zich wendbaar getoond, zich telkens aanpassend naar de maatregelen van dat moment. Er is een groot beroep gedaan op ieders vitaliteit en veerkracht. En het belang van goed onderwijs en het docentschap als cruciaal beroep is nogmaals onderstreept. Leerlingen zijn bij onze scholen in beeld gebleven. Ze worden gezien, ook al was het op fysieke en/of digitale afstand. Er is extra aandacht geweest voor kwetsbare leerlingen, die op school zijn opgevangen wanneer dat nodig was. Het blijven verzorgen van goed onderwijs is telkens de primaire focus geweest, ook al was het onder soms lastige en telkens wisselende omstandigheden. Vanwege de coronacrisis zijn niet alle doelstellingen uit het jaarplan 2020 gerealiseerd, maar we zijn trots op wat we dit jaar met elkaar allemaal hebben bereikt. Vooral in het online bieden van onderwijs en begeleiding. En in 2021 werken we vol vertrouwen verder aan onze drie pijlers uit ons nieuwe koersplan en daarmee aan de toekomst en fundament van het VOvA.” 

7. quote

“We zijn trots op wat we dit jaar met elkaar allemaal hebben bereikt”

Lotte Neuhaus

Terug naar boven

heroimage.jpg

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
(VOvA)

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) kent negen vo-scholen met een divers onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs tot en met vwo+. Het VOvA stelt alles in het werk om te zorgen dat de leerlingen een diploma op een zo hoog mogelijk niveau behalen en zich kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen.

Scroll naar beneden
1. studenten in beeld

Koersplan VOvA

Begin 2020 rondde het VOvA het koersplan voor 2020-2023 af. Uitgangspunt in dit koersplan is om vanuit verbinding samen te werken aan kwaliteit, professionalisering en
onderwijsontwikkeling. Dit zijn de drie pijlers waar de komende jaren de focus op ligt. In 2020 is dan ook met veel inzet en energie gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteitszorg bij het VOvA en, op schoolniveau, bij De nieuwe Havo en Vox College in het bijzonder. Daardoor zijn het zicht en de sturing op onderwijskwaliteit gegroeid. Er is VOvA-breed actief gewerkt aan het behoud en versterken van de onderwijsprestaties en onderwijskwaliteit.  

2. onderwijsresultaten

Verbinding
vo-mbo 

In 2020 is ook gebouwd aan een nauwere relatie met het bestuur van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Er is met elkaar een goede basis gelegd voor de toekomst zodat het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nog nadrukkelijker aan elkaar kunnen worden verbonden. Hiertoe zijn in de loop van 2020 goede voorbereidingen getroffen. Onder andere in het kader van Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA). Ook de samenwerking tussen het Cburg College en MBO College Zuidoost met betrekking tot de gestapelde leerroute vo-mbo is in 2020 weer opgestart.

3. wendbaar

Ook op weg naar de nieuwbouw op de Buiksloterweg zijn in 2020 mooie stappen gezet. De uitgangspunten zijn bepaald, de architect is gekozen. Aan de Buiksloterweg wordt één nieuwe brede scholengemeenschap gerealiseerd, waar een breed samengesteld team les zal geven aan leerlingen van vmbo-basis tot en met vwo. In de onderbouw zullen alle leerlingen een deel van het programma volgen in de vorm van projectonderwijs en deels in heterogene groepen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de diepgewortelde ambitie om segregatie in Amsterdam-Noord tegen te gaan en kansen te bieden aan leerlingen. Het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo en Vox College komen op deze locatie samen. Het beste uit de drie onderwijsconcepten wordt behouden. Het wordt een school voor creatieve bedenkers, ontwerpers, makers en ondernemers.

Nieuwbouw
Buiksloterweg

4. examineren

Gelijke kansen

Sommige leerlingen hebben een extra duwtje in de rug nodig. De scholen in Amsterdam-Noord verzorgen samen met een huiswerkinstituut een remedial programma buiten de lestijden. Dit leidt ertoe dat minder leerlingen blijven zitten of gedwongen zijn naar een andere school te gaan. Leerlingen gelijke kansen geven staat hoog op de agenda van de gemeente Amsterdam en gezamenlijke besturen. Dit geldt ook voor de scholen van het VOvA. In het schooljaar van 2019-2020 zijn verschillende projecten gestart die moeten bijdragen aan betere kansen voor de leerlingen. Elke school kiest hierbij haar eigen invalshoek, afhankelijk van de doelgroep en het leerprogramma.

5 maatwerk

Professionalisering

Om de kwaliteitscultuur te versterken en individuele en gezamenlijke deskundigheid te bevorderen, geeft het VOvA op alle niveaus aandacht aan professionalisering. Professionaliseren is bij het VOvA een continu proces waarbij bewust geleerd wordt, met elkaar gedeeld wordt en gereflecteerd wordt op het eigen handelen in relatie tot de leerlingen, het team, de afdeling en de school. De leercultuur vormt de basis van het systematisch werken aan kwaliteit en vernieuwing. Vanuit het koersplan richt het VOvA zich op de volgende pijlers: het versterken van het beroep leraar, het opleiden in de school en het begeleiden bij een frisse start en onderwijskundig leiderschap en integrale verantwoordelijkheid. In het kader van opleiden in de school is in 2020 hard gewerkt aan een kaderplan voor de professionalisering van de aspirant Opleidingsschool in 2021. Dit met goede hoop op accreditatie in 2021. 

7. quote

“We zijn trots op wat we dit jaar met elkaar allemaal hebben bereikt”

Lotte Neuhaus

Lotte Neuhaus,
voorzitter centrale
directie VOvA:

“We kijken terug op een bijzonder jaar. Waar we de eerste twee maanden van het kalenderjaar nog normaal naar school gingen, kwam half maart de tijdelijke sluiting van de scholen vanwege het coronavirus. Met later zelfs het schrappen van de vo-eindexamens tot gevolg. Daarna volgde de periode van meer afstand tot elkaar, fysiek lesgeven met afstand, kuchschermen en mondkapjes en schakelen naar een klas online lesgeven om meer coronabesmettingen tegen te gaan. We sloten het jaar 2020 af met opnieuw een tijdelijke sluiting van de scholen. Een bijzonder, bewogen jaar met grote maatschappelijke gevolgen en een enorme impact op het onderwijs, medewerkers en leerlingen.

Crisisteams ontstonden op alle niveaus: landelijk, stedelijk, bestuurlijk en op de scholen zelf. Het was een pittig jaar en we zijn enorm trots op wat we met elkaar hebben gerealiseerd. Leerlingen en medewerkers hebben zich wendbaar getoond, zich telkens aanpassend naar de maatregelen van dat moment. Er is een groot beroep gedaan op ieders vitaliteit en veerkracht. En het belang van goed onderwijs en het docentschap als cruciaal beroep is nogmaals onderstreept. Leerlingen zijn bij onze scholen in beeld gebleven. Ze worden gezien, ook al was het op fysieke en/of digitale afstand. Er is extra aandacht geweest voor kwetsbare leerlingen, die op school zijn opgevangen wanneer dat nodig was. Het blijven verzorgen van goed onderwijs is telkens de primaire focus geweest, ook al was het onder soms lastige en telkens wisselende omstandigheden. Vanwege de coronacrisis zijn niet alle doelstellingen uit het jaarplan 2020 gerealiseerd, maar we zijn trots op wat we dit jaar met elkaar allemaal hebben bereikt. Vooral in het online bieden van onderwijs en begeleiding. En in 2021 werken we vol vertrouwen verder aan onze drie pijlers uit ons nieuwe koersplan en daarmee aan de toekomst en fundament van het VOvA.” 

Terug naar boven