Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
heroimage.jpg

MBO College
Westpoort

MBO College Westpoort heeft een uitgebreid aanbod aan opleidingen en is dé plek voor techniekopleidingen in Amsterdam. De lokalen en praktijkruimtes zijn uitgerust met moderne faciliteiten zodat de studenten zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomstige beroep. Er wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam. Bijvoorbeeld via het Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek NexTechnician, waarin MBO College Westpoort samenwerkt met regionale mobiliteitsbedrijven en de gemeente Amsterdam om te zorgen voor een goede aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt. Ook de Vakschool Technische Installaties (VTI) is een samenwerking tussen het ROC van Amsterdam, het bedrijfsleven, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam. VTI richt zich op de opleidingen Elektro- & Installatietechniek.

Scroll naar beneden

Echt contact maken 

MBO College Westpoort heeft de coronapandemie aangegrepen om meer met elkaar in gesprek te gaan. Door het ontbreken van fysiek contact merkten we dat echt contact niet vanzelfsprekend is en daarom is het college dit gaan organiseren, zowel voor medewerker en studenten. Voor medewerkers zijn in 2020 drie online gesprekken met de directie en beleidsmakers georganiseerd. Voorafgaand aan deze gesprekken werden medewerkers uitgenodigd om onderwerpen te agenderen. Zo zijn kaders en richtlijnen getoetst en aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van docenten die problemen leken te ondervinden in de uitvoering. Ook zocht MBO College Westpoort de studenten actief op en vroeg om feedback. Dit deed het college door een afvaardiging van studenten uit te nodigen om mee te praten met de kwartaalgesprekken, maar ook door enquêtes en online groepsgesprekken.

1. studenten in beeld
2. onderwijsresultaten

Maatwerk via Kompastraject

Naast groepsgesprekken is ook intensief ingezet op maatwerk en individuele trajecten voor studenten die dreigen uit te vallen. Studenten met een negatief studieadvies worden via het Kompastraject geholpen om toch hun opleiding af te ronden. Veel studenten stoppen in het eerste leerjaar al met hun opleiding. Dit kan zijn omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, maar ook omdat ze leerachterstanden hebben vanuit het vmbo. Het Kompastraject heeft als doel die hiaten weg te werken, zodat studenten meer zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk een positief studieadvies halen aan het einde van het eerste leerjaar. Inmiddels wordt het Kompastraject bij alle opleidingen van MBO College Westpoort en MBO College Noord aangeboden. De doelstelling - studenten met een negatief studieadvies toch succesvol hun opleiding te kunnen laten afronden – is ongewijzigd maar de focus is veel meer op maatwerk en individuele ondersteuning te komen liggen. Elke student kan nu zijn eigen begeleidingstraject kiezen, waardoor de motivatie om mee te blijven doen bij de studenten enorm is gestegen.

3. wendbaar

Het afgelopen jaar vonden veel van onze studenten het lastig om gemotiveerd te blijven, ze misten het contact met klasgenoten en de schoolomgeving. Door de verschuiving van fysiek naar online lessen werd het directe contact tussen mentor/docent en de studenten minder en juist die verbinding is heel belangrijk om te maken om te kijken hoe het gaat met de student. Desondanks hebben ruim tweehonderd eerstejaars studenten een bijles of training aangevraagd dit schooljaar. In totaal zijn er tien externe bijlesdocenten aangenomen om les te geven in bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, Engels, wiskunde en natuurkunde.

Extra bijlessen

Bastiaan Smits,
directievoorzitter MBO College Westpoort:

“Ik kan me de allereerste persconferentie nog goed herinneren. Er was veel druk om de scholen te sluiten. We dachten ‘Laten we er maar voor zorgen dat we weten hoe Microsoft Teams werkt’. We hadden daar een trainingsmiddag voor ingepland, maar dat hebben we niet meer gehaald. Die vrijdag werd al aangekondigd dat de scholen dicht gingen. Op zondags was het eerste online MT-overleg en hebben we met elkaar gepraat over hoe moeten we dit nou moesten aanpakken. Het was echt adequaat handelen en snel schakelen om dat online les geven voor elkaar te krijgen. Maar dit allemaal uit liefde voor en betrokkenheid voor de studenten. Onze docenten waren, en zijn, erg betrokken bij hun studenten. Er werden al snel stappen gezet. Een ander rooster, ervoor zorgen dat iedereen een laptop heeft en thuis kon studeren. Docenten en studenten moesten natuurlijk wennen aan de nieuwe manier van werken en studeren. Want hoe studeer je nu thuis? Wat mag er open aan praktijklokalen en hoeveel mensen mogen er in een lokaal? Maar ook eisen stellen zoals de camera aan tijdens online lessen en presentielijsten registreren. Daar is echt met veel betrokkenheid van iedereen hard aan gewerkt. Je hebt een groep studenten die het lastig vindt om online te leren of zitten in een thuissituatie waarin dat niet gemakkelijk kan. Ook ontstond er eenzaamheid onder studenten. Uit onze enquêtes onder studenten en docenten blijkt toch echt hoe belangrijk de rol is van een mentor. Die heeft veel te doen in de communicatie en ook zeker het welbevinden van de student. De grootste uitdaging voor mij was toch wel om met het MT te kunnen schakelen op weer een nieuwe situatie die door de maatregelen van de overheid ontstond. Daarnaast denk ik dat het voor iedereen ook de balans tussen privé en werk herijkt is. Je werkt thuis, je kunt eigenlijk alles op elk moment ook online doen en tegelijkertijd ook voor je schoolgaande kinderen thuis zorgen. De werkdruk werd hiermee wel verhoogd, maar maakte aan de andere kant ook weer andere elementen gemakkelijker. Ook voor de opleidingsteams waarvan studenten bijvoorbeeld in winkels stage liepen lag een grote uitdaging. Er is veel energie ingestoken om de examens aan te passen. Op school hebben we bijvoorbeeld een winkel gesimuleerd en daar konden de studenten dan laten zien of ze de vaardigheden en kennis hebben opgedaan om zo hun diploma te kunnen behalen. Voor de toekomst verwachten we dat we een mix behouden van leren op afstand en leren op school. Ook medewerkers kunnen deels blijven thuiswerken. We hebben gezien dat dat gewoon kan. Daarnaast wordt door veel docenten het les geven in kleinere groepen als prettig ervaren, het leidt tot betere leerresultaten. Ik vind het fantastisch om te zien dat docenten zoveel energie steken om de verbindingen met de student in stand te houden en daar allerlei nieuwe wegen voor verzinnen. Ik ervaar een enorme betrokkenheid en dat vind ik fantastisch.”

7. quote

“Het was echt adequaat handelen en snel schakelen om dat online les geven voor elkaar te krijgen”

Bastiaan Smits

Aantal
studenten

3.066
img : students (Copy) (Copy) (copy)

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

74,8%
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,2
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
medewerkers

6,6
img : students (copy)

Tevredenheid
studenten

7,0
img : students (Copy) (copy)

Statistieken

MBO College Westpoort

Terug naar boven

heroimage.jpg

MBO College
Westpoort

MBO College Westpoort heeft een uitgebreid aanbod aan opleidingen en is dé plek voor techniekopleidingen in Amsterdam. De lokalen en praktijkruimtes zijn uitgerust met moderne faciliteiten zodat de studenten zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomstige beroep. Er wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam. Bijvoorbeeld via het Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek NexTechnician, waarin MBO College Westpoort samenwerkt met regionale mobiliteitsbedrijven en de gemeente Amsterdam om te zorgen voor een goede aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt. Ook de Vakschool Technische Installaties (VTI) is een samenwerking tussen het ROC van Amsterdam, het bedrijfsleven, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam. VTI richt zich op de opleidingen Elektro- & Installatietechniek.

Scroll naar beneden
1. studenten in beeld

Echt contact maken 

MBO College Westpoort heeft de coronapandemie aangegrepen om meer met elkaar in gesprek te gaan. Door het ontbreken van fysiek contact merkten we dat echt contact niet vanzelfsprekend is en daarom is het college dit gaan organiseren, zowel voor medewerker en studenten. Voor medewerkers zijn in 2020 drie online gesprekken met de directie en beleidsmakers georganiseerd. Voorafgaand aan deze gesprekken werden medewerkers uitgenodigd om onderwerpen te agenderen. Zo zijn kaders en richtlijnen getoetst en aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van docenten die problemen leken te ondervinden in de uitvoering. Ook zocht MBO College Westpoort de studenten actief op en vroeg om feedback. Dit deed het college door een afvaardiging van studenten uit te nodigen om mee te praten met de kwartaalgesprekken, maar ook door enquêtes en online groepsgesprekken.

2. onderwijsresultaten

Maatwerk via Kompastraject

Naast groepsgesprekken is ook intensief ingezet op maatwerk en individuele trajecten voor studenten die dreigen uit te vallen. Studenten met een negatief studieadvies worden via het Kompastraject geholpen om toch hun opleiding af te ronden. Veel studenten stoppen in het eerste leerjaar al met hun opleiding. Dit kan zijn omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, maar ook omdat ze leerachterstanden hebben vanuit het vmbo. Het Kompastraject heeft als doel die hiaten weg te werken, zodat studenten meer zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk een positief studieadvies halen aan het einde van het eerste leerjaar. Inmiddels wordt het Kompastraject bij alle opleidingen van MBO College Westpoort en MBO College Noord aangeboden. De doelstelling - studenten met een negatief studieadvies toch succesvol hun opleiding te kunnen laten afronden – is ongewijzigd maar de focus is veel meer op maatwerk en individuele ondersteuning te komen liggen. Elke student kan nu zijn eigen begeleidingstraject kiezen, waardoor de motivatie om mee te blijven doen bij de studenten enorm is gestegen.

3. wendbaar

Het afgelopen jaar vonden veel van onze studenten het lastig om gemotiveerd te blijven, ze misten het contact met klasgenoten en de schoolomgeving. Door de verschuiving van fysiek naar online lessen werd het directe contact tussen mentor/docent en de studenten minder en juist die verbinding is heel belangrijk om te maken om te kijken hoe het gaat met de student. Desondanks hebben ruim tweehonderd eerstejaars studenten een bijles of training aangevraagd dit schooljaar. In totaal zijn er tien externe bijlesdocenten aangenomen om les te geven in bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, Engels, wiskunde en natuurkunde.

Extra bijlessen

7. quote

“Het was echt adequaat handelen en snel schakelen om dat online les geven voor elkaar te krijgen”

Bastiaan Smits

Bastiaan Smits,
directievoorzitter MBO College Westpoort:

“Ik kan me de allereerste persconferentie nog goed herinneren. Er was veel druk om de scholen te sluiten. We dachten ‘Laten we er maar voor zorgen dat we weten hoe Microsoft Teams werkt’. We hadden daar een trainingsmiddag voor ingepland, maar dat hebben we niet meer gehaald. Die vrijdag werd al aangekondigd dat de scholen dicht gingen. Op zondags was het eerste online MT-overleg en hebben we met elkaar gepraat over hoe moeten we dit nou moesten aanpakken. Het was echt adequaat handelen en snel schakelen om dat online les geven voor elkaar te krijgen. Maar dit allemaal uit liefde voor en betrokkenheid voor de studenten. Onze docenten waren, en zijn, erg betrokken bij hun studenten. Er werden al snel stappen gezet. Een ander rooster, ervoor zorgen dat iedereen een laptop heeft en thuis kon studeren. Docenten en studenten moesten natuurlijk wennen aan de nieuwe manier van werken en studeren. Want hoe studeer je nu thuis? Wat mag er open aan praktijklokalen en hoeveel mensen mogen er in een lokaal? Maar ook eisen stellen zoals de camera aan tijdens online lessen en presentielijsten registreren. Daar is echt met veel betrokkenheid van iedereen hard aan gewerkt. Je hebt een groep studenten die het lastig vindt om online te leren of zitten in een thuissituatie waarin dat niet gemakkelijk kan. Ook ontstond er eenzaamheid onder studenten. Uit onze enquêtes onder studenten en docenten blijkt toch echt hoe belangrijk de rol is van een mentor. Die heeft veel te doen in de communicatie en ook zeker het welbevinden van de student. De grootste uitdaging voor mij was toch wel om met het MT te kunnen schakelen op weer een nieuwe situatie die door de maatregelen van de overheid ontstond. Daarnaast denk ik dat het voor iedereen ook de balans tussen privé en werk herijkt is. Je werkt thuis, je kunt eigenlijk alles op elk moment ook online doen en tegelijkertijd ook voor je schoolgaande kinderen thuis zorgen. De werkdruk werd hiermee wel verhoogd, maar maakte aan de andere kant ook weer andere elementen gemakkelijker. Ook voor de opleidingsteams waarvan studenten bijvoorbeeld in winkels stage liepen lag een grote uitdaging. Er is veel energie ingestoken om de examens aan te passen. Op school hebben we bijvoorbeeld een winkel gesimuleerd en daar konden de studenten dan laten zien of ze de vaardigheden en kennis hebben opgedaan om zo hun diploma te kunnen behalen. Voor de toekomst verwachten we dat we een mix behouden van leren op afstand en leren op school. Ook medewerkers kunnen deels blijven thuiswerken. We hebben gezien dat dat gewoon kan. Daarnaast wordt door veel docenten het les geven in kleinere groepen als prettig ervaren, het leidt tot betere leerresultaten. Ik vind het fantastisch om te zien dat docenten zoveel energie steken om de verbindingen met de student in stand te houden en daar allerlei nieuwe wegen voor verzinnen. Ik ervaar een enorme betrokkenheid en dat vind ik fantastisch.”

Aantal
studenten

3.066
img : students (Copy) (Copy) (copy)

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

74,8%
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,2
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
medewerkers

6,6
img : students (copy)

Tevredenheid
studenten

7,0
img : students (Copy) (copy)

Statistieken

MBO College Westpoort

Terug naar boven