Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
heroimage.jpg

MBO College
Lelystad

MBO College Lelystad is een belangrijke spil in de ontwikkelingen binnen de regio Lelystad. Het college levert een bijdrage als het gaat om onderscheidend onderwijs, als aanbieder van een Leven Lang Ontwikkelen in de regio en bij de verbinding tussen het onderwijs, overheden en bedrijfsleven. De student staat daarin uiteraard centraal. Dit alles met als doel om samen te werken aan de toekomst van onze studenten. 

Scroll naar beneden
1. studenten in beeld

Kansen creëren door co-creatie

In gesprekken tussen MBO College Lelystad en partners wordt er in 2020 nadrukkelijk gesproken over het creëren van kansen door co-creatie. Samen met het bedrijfsleven, de provincie, de gemeente en diverse instanties heeft MBO College Lelystad het doel om de kwaliteit van het onderwijs over de hele linie te verbeteren, jongeren en werkzoekenden meer kansen te bieden en om professionals een uitdaging binnen de regio te bieden.

2. Toekomstgericht Techniekonderwijs

Studenten
actief betrokken

Studentenparticipatie en vooral ook ontdekken hoe het onderwijs door de studenten en deelnemers wordt beleefd speelt een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden. Het actief betrekken van studenten bij strategische vraagstukken en het evalueren van het onderwijs lukt steeds beter binnen MBO College Lelystad. Niet alleen de inbreng van een zeer actieve studentenraad is daarbij van belang, maar ook - op een niveau dieper - steeds beter georganiseerde klassenvertegenwoordigers. Samen met de studenten en partners zorgt MBO College Lelystad voor een omgeving waarin studenten nu leren wat zij straks op een vervolgopleiding of in het (lokale) werkveld nodig hebben. 

Klaar voor de toekomst

Ons doel is om onze studenten klaar te stomen voor de toekomst. Hiervoor investeert MBO College Lelystad breed in de ontwikkeling van de studenten met vakken als Burgerschap, Duurzaamheid en Internationalisering, maar ook door het stimuleren van zelfstandigheid. Anderzijds investeert het college in studenten door hen op te leiden tot toekomstige werknemer of hbo-student. Om dit goed en structureel succesvol te kunnen doen is het onderwijs gebouwd langs drie principes: 

Hybride onderwijs
De studenten worden altijd opgeleid in- of in samenwerking met de praktijk. Dat wil zeggen op de werkvloer, in de maatschappij, maar ook op school onder begeleiding van professionals uit het werkveld.

Onderwijs op maat
Elke student is de baas over zijn of haar ontwikkeling. Zelfregie is het fundament onder een toekomstige vervolgopleiding of baan en onderhevig aan intrinsieke motivatie. Een gemotiveerde student die het gevoel heeft invloed te hebben op zijn of haar opleiding heeft een grotere kans op succes.

Onderwijs voor iedereen 
Studenten, hoe jong of oud ze ook zijn, leven in een maatschappij die aan (enorm snelle) veranderingen onderhevig is. Kortom, alles is constant in ontwikkeling. Het bedrijfsleven verwacht dat een mbo-school werknemers ‘aflevert’ die direct inzetbaar zijn en dat MBO College Lelystad hulp kan bieden als er tussendoor bij- of opscholing nodig is.

4. examineren
5 maatwerk

Leren van en
met elkaar

MBO College Lelystad investeert niet alleen in de studenten. De docenten, maar ook het ondersteunend personeel, moeten met een open mind naar de veranderende wereld kunnen kijken en zich hierop aanpassen. Dat doet MBO College Lelystad door lef te tonen, open te staan voor (nieuwe) ontwikkelingen en zich kwetsbaar op te stellen richting de omgeving. Binnen het college wordt daarom naar de medewerkers gekeken met een aantal speerpunten in het achterhoofd: 

Competenties
Ben je als medewerkers in staat om te doen en te leveren wat een student van ons vraagt? Bezitten we de competenties die ons in staat stellen om aan de vraag van onze studenten te voldoen?

Digitalisering
We zijn op zoek naar wat nieuwe ontwikkelingen en technologieën voor ons onderwijs betekenen. Nu, maar zeker ook op de middellange en lange termijn. Strategisch kijken we hoe we in staat kunnen zijn om alle uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook operationeel en tactisch kijken we waar we hulp nodig hebben om in de klas datgene te bieden wat onze student vraagt. 

Ontwikkeling
Elk team is verantwoordelijk voor ontwikkeling en innovatie, we weten waar we goed in zijn en als we hulp nodig hebben weten we waar we die expertise nodig hebben en kunnen halen.

Pedagogisch en didactisch
Blijven ontwikkelen, dat is de sleutel tot succes. Wie bij MBO College Lelystad werkt, is nieuwsgierig en weet dat ook op anderen over te brengen. We herkennen en erkennen daarbij verschillen tussen mensen, en weten dit organisatorisch een goede plek te geven. 

Hand in hand met de praktijk
Samenwerken met de praktijk is vanzelfsprekend. Niet alleen van belang in het directe contact tussen studenten en bedrijven, maar ook van belang voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Adaptief vermogen ontwikkelen op teamniveau en dit door vertalen naar onderwijs is een belangrijk doel van elk teamplan. 

Ben Vermeer, 
directievoorzitter MBO College Lelystad

“Het afgelopen jaar stond ook bij ons natuurlijk erg in het teken van corona. Toen we van de eerste schrik bekomen waren hebben we getracht om de organisatie en onze medewerkers in een ander standje te krijgen. In plaats van reageren naar ageren en vooruitzien. Daarbij werden we erg geholpen door de uitgangspunten van ons masterplan. De eerste experimenten met blended onderwijs, online onderwijs, intensief samenwerken met het bedrijfsleven en hybride werken en denken stonden niet alleen hoog op de agenda, maar waren al in volle gang gezet. Corona werkte dus eigenlijk als een katalysator op al deze ontwikkelingen. We zagen ook de collega’s die voorheen meer moeite hadden met de digitale omgeving, nu snel aanhaken om toch in contact te blijven met hun studenten en collega’s. Door onze projecten waarmee we kansarme jongeren een kans op de arbeidsmarkt bieden (Lelytalent), maar ook door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (Practoraat Circulaire Regionale Economie), hebben we daarnaast een stevige basis gelegd met het bedrijfsleven. Daarnaast konden we nu ook verder bouwen op onze goede resultaten in voorgaande jaren als het gaat om onze relatie met de stagebedrijven. We kwamen hierdoor niet in grote problemen rondom het aanbieden van stages. Het was voor ons van groot belang om onze studenten, ondanks de lastige omstandigheden, een goede en volwaardige studie te bieden. En dat gold natuurlijk zeker ook voor de afstudeerders. Een lastig punt tijdens de coronaperiode was het contact tussen docenten en studenten. Daar moest iedereen aan wennen, maar ik moet zeggen dat we ons daar heel snel op hebben kunnen aanpassen. We hebben heel bewust onze formatie aangepast om meer aandacht te kunnen besteden aan coaching en begeleiding. Het contact met de studenten bleef hierdoor warm en zonder al te veel problemen behaalden het gros hun diploma. Uiteraard blijft het contact tussen onze collega’s en de studenten een punt dat hoog op de agenda staat, maar ook het contact tussen hen onderling. We geloven heel erg in de kracht van peer-to-peer en het samenzijn met leeftijdsgenoten. We blijven kijken hoe we – naast natuurlijk heel veel andere zaken – op innovatieve manieren de focus op de behoeften van onze studenten en het kleinschalige gevoel van Lelystad kunnen blijven nastreven.”  

7. quote

“Het was voor ons van groot belang om onze studenten, ondanks de lastige omstandigheden, een goede en volwaardige studie te bieden”

Ben Vermeer

Aantal
studenten

1.096
img : students (Copy) (Copy) (copy)

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

72,8%
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,3
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
medewerkers

7,0
img : students (copy)

Tevredenheid
studenten

6,9
img : students (Copy) (copy)

Statistieken

MBO College Lelystad

Terug naar boven

heroimage.jpg

MBO College
Lelystad

MBO College Lelystad is een belangrijke spil in de ontwikkelingen binnen de regio Lelystad. Het college levert een bijdrage als het gaat om onderscheidend onderwijs, als aanbieder van een Leven Lang Ontwikkelen in de regio en bij de verbinding tussen het onderwijs, overheden en bedrijfsleven. De student staat daarin uiteraard centraal. Dit alles met als doel om samen te werken aan de toekomst van onze studenten. 

Scroll naar beneden
1. studenten in beeld

Kansen creëren door co-creatie

In gesprekken tussen MBO College Lelystad en partners wordt er in 2020 nadrukkelijk gesproken over het creëren van kansen door co-creatie. Samen met het bedrijfsleven, de provincie, de gemeente en diverse instanties heeft MBO College Lelystad het doel om de kwaliteit van het onderwijs over de hele linie te verbeteren, jongeren en werkzoekenden meer kansen te bieden en om professionals een uitdaging binnen de regio te bieden.

2. Toekomstgericht Techniekonderwijs

Studenten
actief betrokken

Studentenparticipatie en vooral ook ontdekken hoe het onderwijs door de studenten en deelnemers wordt beleefd speelt een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden. Het actief betrekken van studenten bij strategische vraagstukken en het evalueren van het onderwijs lukt steeds beter binnen MBO College Lelystad. Niet alleen de inbreng van een zeer actieve studentenraad is daarbij van belang, maar ook - op een niveau dieper - steeds beter georganiseerde klassenvertegenwoordigers. Samen met de studenten en partners zorgt MBO College Lelystad voor een omgeving waarin studenten nu leren wat zij straks op een vervolgopleiding of in het (lokale) werkveld nodig hebben. 

4. examineren

Klaar voor de toekomst

Ons doel is om onze studenten klaar te stomen voor de toekomst. Hiervoor investeert MBO College Lelystad breed in de ontwikkeling van de studenten met vakken als Burgerschap, Duurzaamheid en Internationalisering, maar ook door het stimuleren van zelfstandigheid. Anderzijds investeert het college in studenten door hen op te leiden tot toekomstige werknemer of hbo-student. Om dit goed en structureel succesvol te kunnen doen is het onderwijs gebouwd langs drie principes: 

Hybride onderwijs
De studenten worden altijd opgeleid in- of in samenwerking met de praktijk. Dat wil zeggen op de werkvloer, in de maatschappij, maar ook op school onder begeleiding van professionals uit het werkveld.

Onderwijs op maat
Elke student is de baas over zijn of haar ontwikkeling. Zelfregie is het fundament onder een toekomstige vervolgopleiding of baan en onderhevig aan intrinsieke motivatie. Een gemotiveerde student die het gevoel heeft invloed te hebben op zijn of haar opleiding heeft een grotere kans op succes.

Onderwijs voor iedereen 
Studenten, hoe jong of oud ze ook zijn, leven in een maatschappij die aan (enorm snelle) veranderingen onderhevig is. Kortom, alles is constant in ontwikkeling. Het bedrijfsleven verwacht dat een mbo-school werknemers ‘aflevert’ die direct inzetbaar zijn en dat MBO College Lelystad hulp kan bieden als er tussendoor bij- of opscholing nodig is.

5 maatwerk

Leren van en
met elkaar

MBO College Lelystad investeert niet alleen in de studenten. De docenten, maar ook het ondersteunend personeel, moeten met een open mind naar de veranderende wereld kunnen kijken en zich hierop aanpassen. Dat doet MBO College Lelystad door lef te tonen, open te staan voor (nieuwe) ontwikkelingen en zich kwetsbaar op te stellen richting de omgeving. Binnen het college wordt daarom naar de medewerkers gekeken met een aantal speerpunten in het achterhoofd: 

Competenties
Ben je als medewerkers in staat om te doen en te leveren wat een student van ons vraagt? Bezitten we de competenties die ons in staat stellen om aan de vraag van onze studenten te voldoen?

Digitalisering
We zijn op zoek naar wat nieuwe ontwikkelingen en technologieën voor ons onderwijs betekenen. Nu, maar zeker ook op de middellange en lange termijn. Strategisch kijken we hoe we in staat kunnen zijn om alle uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook operationeel en tactisch kijken we waar we hulp nodig hebben om in de klas datgene te bieden wat onze student vraagt. 

Ontwikkeling
Elk team is verantwoordelijk voor ontwikkeling en innovatie, we weten waar we goed in zijn en als we hulp nodig hebben weten we waar we die expertise nodig hebben en kunnen halen.

Pedagogisch en didactisch
Blijven ontwikkelen, dat is de sleutel tot succes. Wie bij MBO College Lelystad werkt, is nieuwsgierig en weet dat ook op anderen over te brengen. We herkennen en erkennen daarbij verschillen tussen mensen, en weten dit organisatorisch een goede plek te geven. 

Hand in hand met de praktijk
Samenwerken met de praktijk is vanzelfsprekend. Niet alleen van belang in het directe contact tussen studenten en bedrijven, maar ook van belang voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Adaptief vermogen ontwikkelen op teamniveau en dit door vertalen naar onderwijs is een belangrijk doel van elk teamplan. 

7. quote

“Het was voor ons van groot belang om onze studenten, ondanks de lastige omstandigheden, een goede en volwaardige studie te bieden”

Ben Vermeer

Ben Vermeer, 
directievoorzitter MBO College Lelystad

“Het afgelopen jaar stond ook bij ons natuurlijk erg in het teken van corona. Toen we van de eerste schrik bekomen waren hebben we getracht om de organisatie en onze medewerkers in een ander standje te krijgen. In plaats van reageren naar ageren en vooruitzien. Daarbij werden we erg geholpen door de uitgangspunten van ons masterplan. De eerste experimenten met blended onderwijs, online onderwijs, intensief samenwerken met het bedrijfsleven en hybride werken en denken stonden niet alleen hoog op de agenda, maar waren al in volle gang gezet. Corona werkte dus eigenlijk als een katalysator op al deze ontwikkelingen. We zagen ook de collega’s die voorheen meer moeite hadden met de digitale omgeving, nu snel aanhaken om toch in contact te blijven met hun studenten en collega’s. Door onze projecten waarmee we kansarme jongeren een kans op de arbeidsmarkt bieden (Lelytalent), maar ook door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (Practoraat Circulaire Regionale Economie), hebben we daarnaast een stevige basis gelegd met het bedrijfsleven. Daarnaast konden we nu ook verder bouwen op onze goede resultaten in voorgaande jaren als het gaat om onze relatie met de stagebedrijven. We kwamen hierdoor niet in grote problemen rondom het aanbieden van stages. Het was voor ons van groot belang om onze studenten, ondanks de lastige omstandigheden, een goede en volwaardige studie te bieden. En dat gold natuurlijk zeker ook voor de afstudeerders. Een lastig punt tijdens de coronaperiode was het contact tussen docenten en studenten. Daar moest iedereen aan wennen, maar ik moet zeggen dat we ons daar heel snel op hebben kunnen aanpassen. We hebben heel bewust onze formatie aangepast om meer aandacht te kunnen besteden aan coaching en begeleiding. Het contact met de studenten bleef hierdoor warm en zonder al te veel problemen behaalden het gros hun diploma. Uiteraard blijft het contact tussen onze collega’s en de studenten een punt dat hoog op de agenda staat, maar ook het contact tussen hen onderling. We geloven heel erg in de kracht van peer-to-peer en het samenzijn met leeftijdsgenoten. We blijven kijken hoe we – naast natuurlijk heel veel andere zaken – op innovatieve manieren de focus op de behoeften van onze studenten en het kleinschalige gevoel van Lelystad kunnen blijven nastreven.”  

Aantal
studenten

1.096
img : students (Copy) (Copy) (copy)

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

72,8%
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,3
img : students (Copy) (copy)

Tevredenheid
medewerkers

7,0
img : students (copy)

Tevredenheid
studenten

6,9
img : students (Copy) (copy)

Statistieken

MBO College Lelystad

Terug naar boven