Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
heroimage.jpg

Onze medewerkers

Bij het ROC van Amsterdam - Flevoland is in 2020 3.391 fte werkzaam geweest. Dat is 0,5 procent meer dan in 2019. In de organisatie zijn iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. 
Het aandeel vrouwen is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven (56 procent). Hoewel de meerderheid van de medewerkers ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker: van 49 jaar in 2015 naar 46,2 jaar in 2020. 71 procent van alle medewerkers is onderwijzend personeel. Dit is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2019. De overige 29 procent bestaat uit ondersteunend personeel en management. Bij het direct ondersteunend personeel zien we wel een lichte stijging ten opzichte van 2019. De oorzaak hiervan is de inzet van extra medewerkers als gevolg van corona, denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van surveillanten.

Aantal medewerkers

grafiek.svg
3.345
3.375
3.391

ROC van Amsterdam - Flevoland
aantal medewerkers fte

Tevredenheid medewerkers

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. Het jaar 2019 is echter overgeslagen om in de pas te lopen met de planning van de MBO Raad. In februari 2020 is het medewerkersonderzoek weer uitgezet. In 2020 scoort het ROC van Amsterdam - Flevoland qua medewerkerstevredenheid een 7,0.  Ten opzichte van 2017 (gemiddelde: 6,8) zien we een stijging van de scores. Ook in vergelijking met andere mbo-instellingen (gemiddeld: 6,8) scoort het het ROC van Amsterdam - Flevoland goed. 

Juist in coronatijd is het van belang om regelmatig in de organisatie te peilen hoe medewerkers het werk ervaren. Aangezien het tevredenheidsonderzoek in 2020 vóór de coronatijd is uitgevoerd, zijn in diverse organisatieonderdelen extra enquêtes onder medewerkers gehouden. Zo is inzicht gekregen in de mate van vitaliteit en energie, maar ook hoe medewerkers aankijken tegen het online onderwijs en het thuiswerken zodat hier op gestuurd kan worden. 

ROC van Amsterdam - Flevoland

1._bevlogenheid.svg 1._bevlogenheid.svg (copy) 1._bevlogenheid.svg (copy1) 1._bevlogenheid.svg (copy2) 1._bevlogenheid.svg (copy1)
1. studenten in beeld

Ondernemingsraad

Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft sinds 2019 één centrale Ondernemingsraad (OR). In de OR zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd via een eigen kiesgroep. In elke kiesgroep is een Onderdeelcommissie aangesteld. In totaal zijn bijna zestig medewerkers actief in de medezeggenschap. De missie van de OR is de vertolker te zijn van geluiden uit de organisatie en de belangen van studenten, medewerkers en de organisatie zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De coronacrisis domineerde in 2020 ook de agenda van de OR. Vraagstukken kwamen langs als: hoe blijf je in contact met elkaar? Hoe voorkom je studievertraging? Wat gebeurt er met de stages? En hoe gaan we om met het welzijn en de motivatie van studenten en medewerkers? De OR had speciale aandacht voor het werkdrukplan. Naast corona-gerelateerde vraagstukken heeft de OR het afgelopen jaar onder andere meegedacht om de functie van Educatie & Inburgering voor het mbo te behouden, maar de afdeling niet meer als zelfstandig organisatieonderdeel te laten voortbestaan. Daarnaast stonden adviesaanvragen op de agenda, zoals over de voorgenomen fusie tussen het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland en het aanbieden van AD-opleidingen in samenwerking met HBO Drechtsteden. 

2. ondernemingsraad

HR-strategie

In de HR-strategie 2018-2022 heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland als ambitie geformuleerd te willen zorgdragen en dat nu en in de toekomst voldoende, gemotiveerde en vakkundige mensen in de organisatie werkzaam zijn. De HR-strategie wordt gedragen door vijf bouwstenen: 

Ik werk aan een goede balans:

aandacht voor vitaliteit en energie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil de randvoorwaarden creëren waaronder medewerkers vitaal en met energie kunnen werken. Juist in coronatijd is het belangrijk medewerkers te stimuleren in het werken aan een goede balans. Dit hebben we in 2020 onder andere gedaan door de beste tips voor thuiswerken te delen met alle collega's. 

01

Ik neem initiatief:

verbreden van zelfregie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil eigenaarschap en betrokkenheid bij medewerkers en teams stimuleren. Hiervoor is het nodig dat medewerkers regie nemen in de uitvoering van hun werk en in de persoonlijke ontwikkeling. 

02

Ik investeer in mijzelf door keuzes te maken:

maatwerk bieden

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar maatwerk in arbeidsvoorwaarden en in werkinhoud. Uit onderzoek bleek dat veel medewerkers onvoldoende op de hoogte waren van de keuzemogelijkheden in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarom zijn deze beter zichtbaar gemaakt.

03

Ik blink uit in mijn werk:

ontwikkelingsgericht denken en doen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland vindt het van belang om wendbaarheid van medewerkers te vergroten en een ontwikkelhouding te stimuleren. Hiervoor is onder andere een digitaal leerplatform gecreëerd. Alle medewerkers hebben daarmee toegang tot een uitgebreid online leeraanbod.

04

Arbeidsmarkt

Door de stijging van de studentenaantallen, in combinatie met de extra behoefte aan medewerkers vanwege corona, steeg het aantal vacatures bij het ROC van Amsterdam -  Flevoland in 2020. Qua arbeidsmarktbenadering is het doel om zorg te dragen dat de goede mensen op het juiste moment op de best passende plek werkzaam zijn. De eigen werken bij-website is daarbij het belangrijkste wervingskanaal.

05

Terug naar boven

image_3.jpg
heroimage.jpg

Onze medewerkers

Bij het ROC van Amsterdam - Flevoland is in 2020 3.391 fte werkzaam geweest. Dat is 0,5 procent meer dan in 2019. In de organisatie zijn iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Het aandeel vrouwen is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven (56 procent). Hoewel de meerderheid van de medewerkers ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker: van 49 jaar in 2015 naar 46,2 jaar in 2020. 71 procent van alle medewerkers is onderwijzend personeel. Dit is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2019. De overige 29 procent bestaat uit ondersteunend personeel en management. Bij het direct ondersteunend personeel zien we wel een lichte stijging ten opzichte van 2019. De oorzaak hiervan is de inzet van extra medewerkers als gevolg van corona, denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van surveillanten.

Aantal medewerkers

Scroll naar beneden
1. studenten in beeld

Tevredenheid
medewerkers

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. Het jaar 2019 is echter overgeslagen om in de pas te lopen met de planning van de MBO Raad. In februari 2020 is het medewerkersonderzoek weer uitgezet. In 2020 scoort het ROC van Amsterdam - Flevoland qua medewerkerstevredenheid een 7,0.  Ten opzichte van 2017 (gemiddelde: 6,8) zien we een stijging van de scores. Ook in vergelijking met andere mbo-instellingen (gemiddeld: 6,8) scoort het het ROC van Amsterdam - Flevoland goed. 

2. ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft sinds 2019 één centrale Ondernemingsraad (OR). In de OR zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd via een eigen kiesgroep. In elke kiesgroep is een Onderdeelcommissie aangesteld. In totaal zijn bijna zestig medewerkers actief in de medezeggenschap. De missie van de OR is de vertolker te zijn van geluiden uit de organisatie en de belangen van studenten, medewerkers en de organisatie zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De coronacrisis domineerde in 2020 ook de agenda van de OR. Vraagstukken kwamen langs als: hoe blijf je in contact met elkaar? Hoe voorkom je studievertraging? Wat gebeurt er met de stages? En hoe gaan we om met het welzijn en de motivatie van studenten en medewerkers? De OR had speciale aandacht voor het werkdrukplan. Naast corona-gerelateerde vraagstukken heeft de OR het afgelopen jaar onder andere meegedacht om de functie van Educatie & Inburgering voor het mbo te behouden, maar de afdeling niet meer als zelfstandig organisatieonderdeel te laten voortbestaan. Daarnaast stonden adviesaanvragen op de agenda, zoals over de voorgenomen fusie tussen het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland en het aanbieden van AD-opleidingen in samenwerking met HBO Drechtsteden. 

Terug naar boven

grafiek.svg
3.345
3.375
3.391

ROC van Amsterdam - Flevoland
aantal medewerkers fte

ROC van Amsterdam - Flevoland

1._bevlogenheid.svg 1._bevlogenheid.svg (copy) 1._bevlogenheid.svg (copy1) 1._bevlogenheid.svg (copy2) 1._bevlogenheid.svg (copy1)

HR-strategie

Begin 2020 rondde het VOvA het koersplan voor 2020-2023 af. Uitgangspunt in dit koersplan is om vanuit verbinding samen te werken aan kwaliteit, professionalisering en
onderwijsontwikkeling. Dit zijn de drie pijlers waar de komende jaren de focus op ligt. In 2020 is dan ook met veel inzet en energie gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteitszorg bij het VOvA en, op schoolniveau, bij De nieuwe Havo en Vox College in het bijzonder. Daardoor zijn het zicht en de sturing op onderwijskwaliteit gegroeid. Er is VOvA-breed actief gewerkt aan het behoud en versterken van de onderwijsprestaties en onderwijskwaliteit.  

Ik werk aan een goede balans:

aandacht voor vitaliteit en energie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil de randvoorwaarden creëren waaronder medewerkers vitaal en met energie kunnen werken. Juist in coronatijd is het belangrijk medewerkers te stimuleren in het werken aan een goede balans. Dit hebben we in 2020 onder andere gedaan door de beste tips voor thuiswerken te delen met alle collega's. 

01

Ik neem initiatief:

verbreden van zelfregie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil eigenaarschap en betrokkenheid bij medewerkers en teams stimuleren. Hiervoor is het nodig dat medewerkers regie nemen in de uitvoering van hun werk en in de persoonlijke ontwikkeling. 

02

Ik investeer in mijzelf door keuzes te maken:

maatwerk bieden

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar maatwerk in arbeidsvoorwaarden en in werkinhoud. Uit onderzoek bleek dat veel medewerkers onvoldoende op de hoogte waren van de keuzemogelijkheden in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarom zijn deze beter zichtbaar gemaakt.

03

Ik blink uit in mijn werk:

ontwikkelingsgericht denken en doen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland vindt het van belang om wendbaarheid van medewerkers te vergroten en een ontwikkelhouding te stimuleren. Hiervoor is onder andere een digitaal leerplatform gecreëerd. Alle medewerkers hebben daarmee toegang tot een uitgebreid online leeraanbod.

04

Arbeidsmarkt

Door de stijging van de studentenaantallen, in combinatie met de extra behoefte aan medewerkers vanwege corona, steeg het aantal vacatures bij het ROC van Amsterdam -  Flevoland in 2020. Qua arbeidsmarktbenadering is het doel om zorg te dragen dat de goede mensen op het juiste moment op de best passende plek werkzaam zijn. De eigen werken bij-website is daarbij het belangrijkste wervingskanaal.

05

Juist in coronatijd is het van belang om regelmatig in de organisatie te peilen hoe medewerkers het werk ervaren. Aangezien het tevredenheidsonderzoek in 2020 vóór de coronatijd is uitgevoerd, zijn in diverse organisatieonderdelen extra enquêtes onder medewerkers gehouden. Zo is inzicht gekregen in de mate van vitaliteit en energie, maar ook hoe medewerkers aankijken tegen het online onderwijs en het thuiswerken zodat hier op gestuurd kan worden.