Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
heroimage.jpg

Samenwerken
in de regio

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar een constante dialoog met haar omgeving om het onderwijsaanbod optimaal te laten aansluiten op het vo, de arbeidsmarkt en het hbo. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met het vo, hbo, gemeenten en het bedrijfsleven.

Scroll naar beneden

Samenwerking met het vo

Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar het mbo, werken we nauw samen met het voortgezet onderwijs (vo). Zowel binnen onze organisatie, met het VOvA, als daarbuiten. Vanwege corona werden de voorlichtingen in 2020 voornamelijk digitaal gegeven. Zo werd een virtuele Try Out Tour bedacht, om aankomend studenten toch een goede impressie te kunnen geven van alle colleges en opleidingen binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland. De studenten en docenten van de mbo-colleges hielden online presentaties van de verschillende opleidingen en zaten klaar om vragen via

de chat te beantwoorden. Er konden bijna 160 verschillende voorlichtingen (webinars) worden gevolgd, studiekeuzetesten worden gemaakt en ook kon men een virtuele rondleiding krijgen door de colleges. Een ander voorbeeld is de zomerschool die in 2020 voor het eerst door het samenwerkingsverband vo Amsterdam - Diemen werd georganiseerd. Georganiseerd voor het vo om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op het mbo. Met hetzelfde doel werd ook, speciaal voor decanen, een decanentoolkit gecreëerd. 

1. studenten in beeld

Samenwerking
met het hbo

Om een zo goed mogelijk aansluiting tussen het mbo en hbo te kunnen bewerkstellingen, werkt het ROC van Amsterdam - Flevoland nauw samen met diverse hbo-instellingen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerkingsovereenkomst die in 2020 is ondertekend met HBO Drechtsteden. Edo de Jaeger, voorzitter van de Raad van Bestuur bij het ROC van Amsterdam - Flevoland: “Met deze samenwerking spelen we in op een behoefte van mbo-studenten om zich op hbo-niveau verder te ontwikkelen. Onze studenten krijgen hiermee de mogelijkheid om hun vakmanschap nog verder te verdiepen, gecombineerd met hbo-vaardigheden en competenties. Hiermee vergroten zij hun kennis en daarmee ook hun kansen op de arbeidsmarkt.” In aanloop naar de samenwerking zijn in gezamenlijkheid in Amsterdam al de opleidingen Culinary Professional en ICT Engineer gestart.

2. ondernemingsraad

Samenwerking met regionale overheden

Het ROC van Amsterdam - Flevoland werkt in diverse samenwerkingsverbanden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Zo werkt de gemeente Amsterdam samen met de vier mbo-instellingen in Amsterdam aan de MBO Agenda. In 2020 is deze samenwerking verbreed naar economische en maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, het tegengaan van (stage-)discriminatie, extra instroom in de zorg en de uitvoering van het steun- en herstelpakket 

van de landelijke overheid in het kader van corona. In de provincie Flevoland trekken onze mbo-colleges onder meer gezamenlijk op in de samenwerking met de provincie, UWV, Leerwerkloket en andere opleiders binnen de regio rondom het om- en bijscholingsvraagstuk als gevolg van corona. Hieruit is een aantal maatwerkcursussen gestart in samenwerking met bedrijven en het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). 

Samenwerking met
het bedrijfsleven

Het ROC van Amsterdam - Flevoland werkt met tientallen bedrijven samen in publiek-private samenwerkingen (PPS’en). Het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten proberen daarin gezamenlijk antwoorden te vinden op veranderingen in de beroepspraktijk en in de samenleving. Zo werd in 2020 een RIF-aanvraag gedaan ten behoeve van de talentontwikkeling van Entree- en niveau 2-studenten. Het project is bedoeld om de studenten kennis te laten maken met het werkveld en het leren in de praktijk. Bedrijven krijgen op deze manier inzicht in wat de studenten te bieden hebben. Het project zet in op de deskundigheidsbevordering van docenten en praktijkbegeleiders. Daarnaast maken kennisdelingsbijeenkomsten voor docenten en het werkveld onderdeel uit van het project. Ook binnen onze practoraten, expertiseplatforms waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd, wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven. Meer hierover lees je in ons Practoratenmagazine. Uiteraard wordt er ook veel samengewerkt met stagebedrijven. Door corona liepen veel stages anders dan normaal. Dit had ook invloed op het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder de stagebedrijven, dat ook niet op al onze mbo-colleges is uitgevoerd. Gemiddeld gaven de stagebedrijven het ROC van Amsterdam - Flevoland in 2020 het rapportcijfer 7, dat is iets lager dan in 2019 (7,6).  

1.svg 3 2

Tevredenheid
 leerwerkbedrijven

3. Samenwerking met regionale overheden

Terug naar boven

heroimage.jpg

Samenwerken
in de regio

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar een constante dialoog met haar omgeving om het onderwijsaanbod optimaal te laten aansluiten op het vo, de arbeidsmarkt en het hbo. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met het vo, hbo, gemeenten en het bedrijfsleven.

Scroll naar beneden
1. studenten in beeld

Samenwerking met het vo

Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar het mbo, werken we nauw samen met het voortgezet onderwijs (vo). Zowel binnen onze organisatie, met het VOvA, als daarbuiten. Vanwege corona werden de voorlichtingen in 2020 voornamelijk digitaal gegeven. Zo werd een virtuele Try Out Tour bedacht, om aankomend studenten toch een goede impressie te kunnen geven van alle colleges en opleidingen binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland. De studenten en docenten van de mbo-colleges hielden online presentaties van de verschillende opleidingen en zaten klaar om vragen via de chat te beantwoorden. Er konden bijna 160 verschillende voorlichtingen (webinars) worden gevolgd, studiekeuzetesten worden gemaakt en ook kon men een virtuele rondleiding krijgen door de colleges. Een ander voorbeeld is de zomerschool die in 2020 voor het eerst door het samenwerkingsverband vo Amsterdam - Diemen werd georganiseerd. Georganiseerd voor het vo om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op het mbo. Met hetzelfde doel werd ook, speciaal voor decanen, een decanentoolkit gecreëerd.

2. ondernemingsraad

Samenwerking
met het hbo

Om een zo goed mogelijk aansluiting tussen het mbo en hbo te kunnen bewerkstellingen, werkt het ROC van Amsterdam - Flevoland nauw samen met diverse hbo-instellingen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerkingsovereenkomst die in 2020 is ondertekend met HBO Drechtsteden. Edo de Jaeger, voorzitter van de Raad van Bestuur bij het ROC van Amsterdam - Flevoland: “Met deze samenwerking spelen we in op een behoefte van mbo-studenten om zich op hbo-niveau verder te ontwikkelen. Onze studenten krijgen hiermee de mogelijkheid om hun vakmanschap nog verder te verdiepen, gecombineerd met hbo-vaardigheden en competenties. Hiermee vergroten zij hun kennis en daarmee ook hun kansen op de arbeidsmarkt.” In aanloop naar de samenwerking zijn in gezamenlijkheid in Amsterdam al de opleidingen Culinary Professional en ICT Engineer gestart.

Samenwerking met regionale overheden

Het ROC van Amsterdam – Flevoland werkt in diverse samenwerkingsverbanden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Zo werkt de gemeente Amsterdam samen met de vier mbo-instellingen in Amsterdam aan de MBO Agenda. In 2020 is deze samenwerking verbreed naar economische en maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, het tegengaan van (stage-)discriminatie, extra instroom in de zorg en de uitvoering van het steun- en herstelpakket van de landelijke overheid in het kader van corona. In de provincie Flevoland trekken onze mbo-colleges onder meer gezamenlijk op in de samenwerking met de provincie, UWV, Leerwerkloket en andere opleiders binnen de regio rondom het om- en bijscholingsvraagstuk als gevolg van corona. Hieruit is een aantal maatwerkcursussen gestart in samenwerking met bedrijven en het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF).

3. Samenwerking met regionale overheden

Samenwerking met
het bedrijfsleven

Het ROC van Amsterdam - Flevoland werkt met tientallen bedrijven samen in publiek-private samenwerkingen (PPS’en). Het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten proberen daarin gezamenlijk antwoorden te vinden op veranderingen in de beroepspraktijk en in de samenleving. Zo werd in 2020 een RIF-aanvraag gedaan ten behoeve van de talentontwikkeling van Entree- en niveau 2-studenten. Het project is bedoeld om de studenten kennis te laten maken met het werkveld en het leren in de praktijk. Bedrijven krijgen op deze manier inzicht in wat de studenten te bieden hebben. Het project zet in op de deskundigheidsbevordering van docenten en praktijkbegeleiders. Daarnaast maken kennisdelingsbijeenkomsten voor docenten en het werkveld onderdeel uit van het project. Ook binnen onze practoraten, expertiseplatforms waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd, wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven. Meer hierover lees je in ons Practoratenmagazine. Uiteraard wordt er ook veel samengewerkt met stagebedrijven. Door corona liepen veel stages anders dan normaal. Dit had ook invloed op het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder de stagebedrijven, dat ook niet op al onze mbo-colleges is uitgevoerd. Gemiddeld gaven de stagebedrijven het ROC van Amsterdam - Flevoland in 2020 het rapportcijfer 7, dat is iets lager dan in 2019 (7,6).  

1.svg 3 2

Tevredenheid
 leerwerkbedrijven

Terug naar boven