Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
heroimage.jpg

Onze
studenten

Studentenaantallen

Scroll naar beneden

Het studentenaantal binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland blijft groeien. De mbo-colleges laten een groei van 4,3 procent zien in de raming van 2020 en verwachten een aanhoudende groei in de opvolgende jaren. Tussen de mbo-opleidingen zien we grote verschillen in de impact die de coronacrisis hierop heeft. Zo melden minder studenten zich aan voor opleidingen in de luchtvaartsector, maar zien we daarnaast ook een enorme toename van de belangstelling voor zorg- en welzijnsopleidingen. De stijging in 2020 komt gedeeltelijk voort uit studievertraging en de keuze om langer door te studeren als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zien we een verdere groei van niveau 4-studenten als gevolg van het toelatingsrecht. Deze toename gaat gepaard met een afname van de aantallen op niveau 3.

Door de coronacrisis zien we daarnaast ook een minder sterke stijging van het aantal BBL-studenten (combinatie van werken en leren), met name in de sectoren die hard getroffen zijn. In de komende jaren wordt ook een groei verwacht door nieuwe onderwijsactiviteiten op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, waarmee we extra kansen willen bieden aan (oud-)studenten op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

grafiekv2.svg
34.866
35.984
37.446

ROC van Amsterdam - Flevoland

Tevredenheid studenten

Jaarlijks worden onze studenten gevraagd naar hun mening over het onderwijs, de opleiding en de beroepspraktijkvorming. Het gemiddelde cijfer dat studenten in het schooljaar 2020-2021 voor hun opleiding gaven, is een 6,9. Ondanks de coronacrisis betekent dit een stijging van 0,2 in vergelijking met de meting in het jaar daarvoor. De studenten zijn het meest tevreden over de mate waarin ze zich geholpen voelen 

bij vragen of problemen (3,9 op een schaal van 1 tot 5). Een goede begeleiding van studenten werd door corona nog urgenter. Daarom hebben de mbo-colleges in bijna alle opleidingen en op alle niveaus jongeren extra begeleiding en ondersteuning geboden. Denk aan extra uren studieloopbaanbegeleiding, extra plus-coaching, extra stagebegeleiding of examentraining.

ROC van Amsterdam - Flevoland

2017.svg 1._bevlogenheid.svg (copy) 1._bevlogenheid.svg (copy1) 1._bevlogenheid.svg (copy2) 1._bevlogenheid.svg (copy1)
1. studenten in beeld

Medezeggenschap van studenten

De inspraak en de medezeggenschap van studenten is georganiseerd via het klassenvertegen-woordigersoverleg en de studentenraden in de mbo-colleges. De studentenraden hebben ieder een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De CSR denkt mee, adviseert en heeft instemmingsrecht op vraagstukken die direct op studenten betrekking hebben. Goed contact houden met studenten werd des te belangrijker door de coronacrisis. De CSR is voortdurend met de RvB in gesprek geweest om te bekijken wat er nodig is voor studenten om met de continu veranderende situatie om te gaan. Op de mbo-colleges is in het contact met klassenvertegenwoordigers geïntensiveerd. Het werken met lesevaluaties gaf een goede basis om ook in online tijden alert te zijn op het belang van feedback. Vanwege de coronasituatie zijn op verschillende mbo-colleges extra enquêtes en raadplegingen onder studenten gehouden. Hiermee is in beeld gebracht hoe studenten kijken naar online onderwijs, de begeleiding op afstand en hun mate van motivatie. Dit leidde tot inzicht in verbeterpunten in het onderwijs en de begeleiding. 

2. ondernemingsraad

Terug naar boven

heroimage.jpg

Onze
studenten

Studentenaantallen

Scroll naar beneden
1. studenten in beeld

Tevredenheid
studenten

Jaarlijks worden onze studenten gevraagd naar hun mening over het onderwijs, de opleiding en de beroepspraktijkvorming. Het gemiddelde cijfer dat studenten in het schooljaar 2020-2021 voor hun opleiding gaven, is een 6,9. Ondanks de coronacrisis betekent dit een stijging van 0,2 in vergelijking met de meting in het jaar daarvoor. De studenten zijn het meest tevreden over de mate waarin ze zich geholpen voelen bij vragen of problemen (3,9 op een schaal van 1 tot 5). Een goede begeleiding van studenten werd door corona nog urgenter. Daarom hebben de mbo-colleges in bijna alle opleidingen en op alle niveaus jongeren extra begeleiding en ondersteuning geboden. Denk aan extra uren studieloopbaanbegeleiding, extra plus-coaching, extra stagebegeleiding of examentraining.

2. ondernemingsraad

Medezeggenschap van studenten

De inspraak en de medezeggenschap van studenten is georganiseerd via het klassenvertegenwoordigersoverleg en de studentenraden in de mbo-colleges. De studentenraden hebben ieder een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De CSR denkt mee, adviseert en heeft instemmingsrecht op vraagstukken die direct op studenten betrekking hebben. Goed contact houden met studenten werd des te belangrijker door de coronacrisis. De CSR is voortdurend met de RvB in gesprek geweest om te bekijken wat er nodig is voor studenten om met de continu veranderende situatie om te gaan. Op de mbo-colleges is in het contact met klassenvertegenwoordigers geïntensiveerd. Het werken met lesevaluaties gaf een goede basis om ook in online tijden alert te zijn op het belang van feedback. Vanwege de coronasituatie zijn op verschillende mbo-colleges extra enquêtes en raadplegingen onder studenten gehouden. Hiermee is in beeld gebracht hoe studenten kijken naar online onderwijs, de begeleiding op afstand en hun mate van motivatie. Dit leidde tot inzicht in verbeterpunten in het onderwijs en de begeleiding. 

Terug naar boven

Het studentenaantal binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland blijft groeien. De mbo-colleges laten een groei van 4,3 procent zien in de raming van 2020 en verwachten een aanhoudende groei in de opvolgende jaren. Tussen de mbo-opleidingen zien we grote verschillen in de impact die de coronacrisis hierop heeft. Zo melden minder studenten zich aan voor opleidingen in de luchtvaartsector, maar zien we daarnaast ook een enorme toename van de belangstelling voor zorg- en welzijnsopleidingen. De stijging in 2020 komt gedeeltelijk voort uit studievertraging en de keuze om langer door te studeren als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zien we een verdere groei van niveau 4-studenten als gevolg van het toelatingsrecht. Deze toename gaat gepaard met een afname van de aantallen op niveau 3. Door de coronacrisis zien we daarnaast ook een minder sterke stijging van het aantal BBL-studenten (combinatie van werken en leren), met name in de sectoren die hard getroffen zijn. In de komende jaren wordt ook een groei verwacht door nieuwe onderwijsactiviteiten op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, waarmee we extra kansen willen bieden aan (oud-)studenten op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

grafiekv2.svg
34.866
35.984
37.446

ROC van Amsterdam - Flevoland

ROC van Amsterdam - Flevoland

2017.svg 1._bevlogenheid.svg (copy) 1._bevlogenheid.svg (copy1) 1._bevlogenheid.svg (copy2) 1._bevlogenheid.svg (copy1)
spotify-emblem.png (copy)